15 de novembre 2005

Els valors del judo

El judo és un ram de totes aquestes flors
Com a esport, el judo aporta grans avantatges per al nostre cos però també cal recordar que, amb la seva pràctica, es transmeten un seguit de valors que ens ajuden a formar-nos com a persones.

- la cortesia, que és el respecte cap als altres
- el coratge, el fet d'actuar seguint el que és just
- l'honor, o el ser fidel a la paraula que hem donat
- la sinceritat, expressant-nos sense disfressar els nostres pensaments
- la modèstia, parlant d'un mateix sense orgull
- el respecte, ja que sense ell no hi pot haver cap tipus de confiança
- el control d'un mateix, que es tradueix en saber callar quan apareix l'ira
- l'amistat, el més pur de tots els sentiments de l'ésser humà

S'acostuma a dir que el judo és un ram de totes aquestes flors.