14 de febrer 2006

Introducció a les tècniques del judo

Tai Otoshi, una de les tècniques de projecció o nage wazaEl judoka pot utilitzar diverses formes de combat o tècniques que es classifiquen en dos grups segons es realitzin de peu dret (les anomenades tècniques de projecció o nage waza) o al terra (katame waza o ne waza).

Quan parlem del nage-waza ens referim a tècniques amb les que es busca el desequilibri de l’adversari i les poden subdividir en tachi waza (o l’art de projectar des de la posició de peu dret) o sutemi waza (quan un practicant està dret i l’altre no). Alhora, dins el grup del tachi waza, existeixen el te waza (tècniques de mà), el koshi waza (tècniques de cadera) i l’ashi waza (que agrupa les tècniques realitzades amb la cama o amb el peu) . Dins del sutemi waza hi trobem dues subdivisions més: el ma sutemi waza (quan tori es troba amb l’espatlla sobre el tatami) i el yoko sutemi waza (quan té un costat al terra)

Si ens centrem en el ne-waza podem guanyar el combat aplicant tècniques d’immobilització (osaekomi-waza), luxació (kansetsu waza) o estrangulació (shime waza)

Originàriament, Jigoro Kano també va recollir diverses tècniques addicionals encaminades a atacar els punts vitals del cos i que inclouen cops i immobilitzacions de les articulacions. Són les que s’agrupen amb el nom d’atemi waza però cal destacar que actualment, no s’ensenyen ni es practiquen en el judo esportiu.