20 de juny 2007

El Rei o la salutació en el Judo

En el Judo un dels principals símbols de respecte és la salutació. Se saluda en entrar al tatami, en començar i acabar un entrenament o un combat i també saludem a l'adversari, al company o companya, al mestre o sensei, a l'àrbitre, etc.

Tal com diu l'inici del vídeo que deixo avui, "Tots els homes del món, quan es retroben, se saluden. L'absència de salutació, crea desconfiança". Una mica de filosofia per introduir-nos en aquest vídeo, en francès, que ens mostra diverses formes de saludar i ens parla de la seva importància en el Judo.

Rei!